Skip to main content

Best Online Astrology Services

Vedic astrology services || Horoscope Reading || Kundli Analysis || Birth Chart Calculation || Pitru Dosha Remedies || Love Life Reading || Solution of Health Issues in jyotish || Career Reading || Kalsarp Dosha Analysis and remedies || Grahan Dosha solutions || black magic analysis and solutions || Best Gems Stone Suggestions || Rashifal || Predictions || Best astrologer || vedic jyotish || Online jyotish || Phone astrology ||

Bhagya Suktam Lyrics and Benefits

Bhagya suktam lyrics, Benefits of bhagya suktam, Lyrics of bhagya suktam, Remove Bad luck.

If luck is not favoring, if problems are continuing in life then recitation of BHAGYA SUKTAM is very useful. 

It is equally beneficial for men, women and children. Whether you are a businessmen or jobber if you want to enhance your luck then do recite Bhagya suktam daily. 

There are vedic hymns in this भाग्य सूक्तं in which we pray to lord Bhaga to bless life with everything. These divine mantras are given in RIGVEDA.

Daily listening and reciting of this bhagya suktam brings good luck, happiness in family, peace in family. It also brings all the luxuries to live a comfortable life. 

Bhagya suktam lyrics, Benefits of bhagya suktam, Lyrics of bhagya suktam, Remove Bad luck.
Bhagya Suktam Lyrics and Benefits


हिंदी में जानिए भाग्य सूक्तम् के बारे में 

Lyrics of BHAGYA SUKTAM in English:

ō-m prā̠tara̠gni-mprā̠tarindrag̍ṃ havāmahē prā̠tarmi̠trā varu̍ṇā prā̠tara̠śvinā̎ ।

prā̠tarbhaga̍-mpū̠ṣaṇa̠-mbrahma̍ṇa̠spati̍-mprā̠ta-ssōma̍mu̠ta ru̠dragṃ hu̍vēma ॥ 1 ॥


prā̠ta̠rjita̠-mbha̍gamu̠gragṃ hu̍vēma va̠ya-mpu̠tramadi̍tē̠ryō vi̍dha̠rtā ।

ā̠ddhraśchi̠dya-mmanya̍mānastu̠raśchi̠drājā̍ chi̠dya-mbhaga̍-mbha̠kṣītyāha̍ ॥ 2 ॥


bhaga̠ praṇē̍ta̠rbhaga̠ satya̍rādhō̠ bhagē̠mā-ndhiya̠muda̍va̠dada̍nnaḥ ।

bhaga̠praṇō̍ janaya̠ gōbhi̠raśvai̠rbhaga̠pranṛbhi̍rnṛ̠vanta̍ssyāma ॥ 3 ॥


u̠tēdānī̠-mbhaga̍vantassyāmō̠ta prapi̠tva u̠ta madhyē̠ ahnā̎m ।

u̠tōdi̍tā maghava̠nthsūrya̍sya va̠ya-ndē̠vānāg̍ṃ suma̠tau syā̍ma ॥ 4 ॥


bhaga̍ ē̠va bhaga̍vāgṃ astu dēvā̠stēna̍ va̠ya-mbhaga̍vantassyāma ।

ta-ntvā̍ bhaga̠ sarva̠ ijjō̍havīmi̠ sanō̍ bhaga pura ē̠tā bha̍vēha ॥ 5 ॥


sama̍dhva̠rāyō̠ṣasō̍-'namanta dadhi̠krāvē̍va̠ śuchayē̍ pa̠dāya̍ ।

a̠rvā̠chī̠naṃ va̍su̠vida̠-mbhaga̍nnō̠ ratha̍mi̠vā-'śvā̍vā̠jina̠ āva̍hantu ॥ 6 ॥


aśvā̍vatī̠rgōma̍tīrna u̠ṣāsō̍ vī̠rava̍tī̠ssada̍muchChantu bha̠drāḥ ।

ghṛ̠ta-nduhā̍nā vi̠śvata̠ḥ prapī̍nā yū̠ya-mpā̍ta sva̠stibhi̠ssadā̍ naḥ ॥ 7 ॥


yō mā̎-'gnē bhā̠ginag̍ṃ sa̠ntamathā̍bhā̠ga̍-ñchikī̍ṛṣati ।

abhā̠gama̍gnē̠ ta-ṅku̍ru̠ māma̍gnē bhā̠gina̍-ṅkuru ॥ 8 ॥


|| ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥


In this bhagya suktam we pray to bhaga i.e. god of fortune, poosha(God of way), Brihaspathi i.e Teacher of gods,  Soma i.e. moon, and Rudra.

We pray to god to bless with all the necessary things to live this life happily. 

We pray to remove the hurdles in life in bhagya suktam. 

We pray to enhance our luck. 


So this is a very powerful vedic mantras to invoke the god of luck. 

Bhagya suktam lyrics, Benefits of bhagya suktam, Lyrics of bhagya suktam, Remove Bad luck.

Comments

Featured Post

astrology future prediction, exact future predictions, accurate astrology predictions, most accurate life prediction, accurate future prediction by date of birth and time, most accurate horoscope predictions, spouse prediction by date of birth and time. Astrologer For Accurate Predictions is here if you are in search of vedic jyotish, know about need of prediction, how astroshree analyse kundli online and provide report?,  what the new year is bringing, how to make our life successful through astrology predictions. astrologer astroshree Prediction which is also called as bhavishyawani is done by every astrologer /jyotish and for that study of planets with zodiac are done. But horoscope reading is not only the way to predict about some thing, there are many other ways through which also predictions are done by different types of scholars like as predictions by Ramal astrology, predictions by seeing dreams and intuition, predictions by seeing omen/portent/sign, prediction

Popular posts from this blog

om kleem krishnaay namah mantra significance

om kleem krishnaya namaha significance, spell for love attraction, om kleem krishnaya namah benefits for love, kleem mantra effects in how many days, om kleem krishnaya namaha 108 times, how to chant this spell for best result. kleem beej mantra is related with goddess kali and is very very powerful. The chanter of this mantra able to develop a divine aura and attraction power which help to attract divine energies as well as materialistic comforts. Shree Krishna is the incarnation of lord Vishnu and is a symbol of great personality, love, knowledge and intelligence.  om kleem krishnaay namah mantra significance “Om Kleem Krishnaya Namaha” is an amazing spell which is able to provide everything to a chanter and so is used for decades by devotees.  This mantra keeps the power of goddess durga as well as Krishna too and so is a divine mantra for everyone who want success in life soon.  “Om Kleem Krishnaya Namaha” is a powerful mantra which invokes the inner spiritual energy if continu

YES

yes You have got answer YES, Now you can take decision as per your wish. Check Again

Hindi Alphabets and Zodiac Sign | Raashi Akshar

Hindi Alphabets and Zodiac Sign | Raashi Akshar,  Astrologer for solutions of all problems. Want to know your zodiac sign, Want to know how you are affected by raashi or zodiac sign then this article will help you. In vedic astrology with the first letter of alphabet we decide the raashi or zodiac sign. In whole the life person  has the impact of this zodiac sign. Here i am giving the list of alphabets and the related zodiac sign. Rashi se sambandhit akshar 1. Zodiac Sign: Aries or मेष Alphabets of Aries Or Mesha: चू , चे , चो , ला , ली , लू , लो , अ 2. Zodiac Sign: Taurus or वृषभ Alphabets of Taurus or Vrishabh : इ, उ , ए , ओ , वा , वी , वू , वे , वो 3.Zodiac Sign: Gemini or मिथुन Alphabets of Gemini or Mithun: का, की, कु , के, को, घ , ड़ , छ , हा Contact Astrologer For True Guidance>> 4.Zodiac Sign: Cancer or कर्क Alphabets of Cancer or Karka: ही, हू , हे , हो, डा,डी , डू , डे , डो 5.Zodiac Sign: Leo or सिंह Alphabets of Leo or Singh: मा , मी, म